Cholesterol

Cholesterol je látka lipidové povahy a nedílnou součástí každé buňky v těle. Tělo si ho samo vyrábí v celém potřebném množství a jeho příjem ze stravy proto vůbec není nutný. Z cholesterolu se vytváří žlučové kyseliny, podílí se na stavbě buněčných membrán, syntéze endogenního vitaminu D a produkci pohlavních hormonů. Při zvýšeném příjmu potravin bohatých na nasycené mastné kyseliny se produkce cholesterolu v těle zvýší. V krvi se cholesterol váže na některé krevní proteiny a tvoří s nimi lipoproteiny. Podle hustoty pak rozlišujeme vysokodenzitní (HDL = high density lipoproteins) a nízkodenzitní (LDL = low density lipoproteins) lipoproteiny. Pokud je koncentrace cholesterolu v krvi vyšší než
6,5 mmol/l, hovoříme o zvýšené hladině cholesterolu v krvi a mohou hrozit zdravotní rizika spojená s usazování nadbytečného cholesterolu na cévních stěnách, a tím i riziko srdečně-cévních onemocnění.
Prášová MANA a MANA Drink se vyrábí z rostlinných zdrojů, vitaminů a minerálních látek a cholesterol proto neobsahují.
Zdroj informací:

Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk, World Health Organization 2009