Bílkoviny, aminokyselinový profil

Bílkoviny představují společně se sacharidy a lipidy hlavní makroživiny. Jedná se o biopolymery, jejichž základem jsou aminokyseliny vzájemně propojené peptidovými vazbami. Jsou nezbytné především pro tvorbu a obnovu tkání organismu (1). Dále zajišťují transport látek, jsou potřebné pro syntézu sloučenin se specifickou funkcí a využívají se i jako zdroj energie. V našich výrobcích jsou hlavním zdrojem bílkovin izolát sojové bílkoviny (což je nejčistší typ sojové bílkoviny dostupný na trhu) a ovesná bílkovina.

Lidské tělo získává aminokyseliny trávením zkonzumovaných bílkovin. Některé z těchto aminokyselin si umí lidský organismus sám syntetizovat, některé naopak syntetizovat neumí. Aminokyseliny, které si lidské tělo nedokáže syntetizovat, nazýváme esenciálními. Z toho důvodu musí být obsaženy v potravě, kterou přijímáme. Mezi esenciální aminokyseliny patří valin, leucin, isoleucin, threonin, methionin, lysin, fenylalanin a tryptofan. Některé aminokyseliny jsou esenciální pouze v určitém období lidského života. Rychle rostoucí organismus potřebuje poměrně vysoká množství argininu a histidinu. Tělo si je částečně dokáže samo syntetizovat, ale ne v potřebných koncentracích. Proto tyto 2 aminokyseliny nazýváme semiesenciální.

Často zmiňovaným pojmen souvisejícím s aminokyselinami je “pool aminokyselin”. Organismus potřebuje aminokyseliny pro syntézu širokého spektra látek. Proto si potřebuje držet zásoby, aby bylo vždy možné syntetizovat ty látky, které jsou zapotřebí. Tento pool bývá poměrně rychle vyčerpán. Je tedy nezbytné, aby byly aminokyseliny průběžně doplňovány, a to v ideálním případě při každém jídle.

Prášková MANA a MANA Drink obsahují 20,1 g  bílkovin (40% RHP %) v jedné porci. Aminokyselinové spektrum našich výrobků je komplexní: obsahuje všechny potřebné aminokyseliny v dostatečném množství s ohledem na součastný stav poznání. Zdrojem bílkovin jsou sojová a ovesná bílkovina, společně s minoritními bílkovinami v našich surovinách. Aminokyselinové spektrum MANY a MANA Drinku na základě chemických analýz je shrnuto v níže uvedené tabulce:

Aminokyselina Referenční bílkovina dle WHO, mg aminokyseliny na 100 g proteinu Množství v denní dávce práškové MANY, mg % referenční bílkoviny dle WHO/FAO/UNU Množství v denní dávce MANA DRINKU, mg % referenční bílkoviny dle WHO/FAO/UNU Doporučená množství aminokyselin dle WHO na 70 kg dospělého, mg
Alanin

nestanoveno

4339

nestanoveno

4204

nestanoveno

nestanoveno

Arginin

nestanoveno

3641

nestanoveno

3576

nestanoveno

nestanoveno

Asparagin a asparagová kyselina

nestanoveno

11828

nestanoveno

11573

nestanoveno

nestanoveno

Cystein

2200 mg cysteinu s methioninem

1399

119 %

1282

111 %

287

Glutamin a glutamová kyselina

nestanoveno

22061

nestanoveno

21414

nestanoveno

nestanoveno

Glycin

nestanoveno

4449

nestanoveno

4204

nestanoveno

nestanoveno

Histidin

1500

2498

167 %

2433

162 %

700

Isoleucin

3000

4118

137 %

4013

138 %

1400

Leucin

5900

8059

137 %

7827

133 %

2730

Lysin

4500

7223

161 %

7079

157 %

nestanoveno

Methionin

2200 mg cysteinu s methioninem

1210

119 %

1161

111 %

728

Fenylalanin

3800 mg fenylalaninu s tyrosinem

5636

255 %

5482

247 %

1750 mg fenylalaninu s tyrosinem

Prolin

nestanoveno

7870

nestanoveno

7800

nestanoveno

nestanoveno

Serin

nestanoveno

5825

nestanoveno

5646

nestanoveno

nestanoveno

Threonin

2300

4144

180 %

4027

175 %

1050

Tryptofan

600

712

119 %

685

114 %

280

Tyrosin

3800 mg fenylalaninu s tyrosinem

4040

255 %

3906

247 %

1750 mg fenylalaninu s tyrosinem

Valin

3900

3761

96 %

3624

93 %

1820

Práškovou MANU a MANA Drink zde srovnáváme s doporučeními WHO/FAO/UNU (2) k dennímu příjmu aminokyselin a dále s referenční bílkovinou (rovněž dle WHO/FAO/UNU). Vychází z nich jako vynikající proteinový zdroj, naplňující fyziologické potřeby u všech aminokyselin.

Užijte si MANU i MANA Drink jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. MANA je vhodná pro každého zdravého dospělého jedince.

Zdroje:

1 EFSA panel on Dietetic products, Nutrition and Allergies, EFSA Journal, 10(2012)2557. dostupné on-line: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2012.2557/full
2 Protein and amino acid requirements in human nutrition : report of a joint WHO/FAO/UNU expert consultation, Geneva, Switzerland, 2002 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43411/1/WHO_TRS_935_eng.pdf